ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος  : Γεώργιος Μαρνέλλος

Αντιπρόεδρος  : Ευάγγελος Καρλόπουλος

Γενικός Γραμματέας : Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας : Αθανάσιος Δούναβης

Ταμίας : Περικλής Καφάσης

Μέλη

Βασίλειος Άμπας

Ιωάννης ΜητλιάγκαςSocial feed