Νέα

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την απόφαση ανάθεσης  του...

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την απόφαση ανάθεσης  του...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of...

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο SecureChain, ένα έργο που προωθεί την ανανεώσιμη ενέργεια και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». Κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση βιώσιμων αλυσίδων βιοενέργειας στις αγροτικές περιοχές, οι...

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την πρόθεση του να...

Η επιτυχημένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αμυνταίου την προηγούμενη Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 σηματοδότησε την έναρξη του έργου με την ονομασία «Agrowaste supply chains for sustainable growth» (ακρωνύμιο «aGROWchain») που αφορά την διαχείριση των αγροτικών αποβλήτων ως εργαλείο για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση των...

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) C, παρουσιάζει τα έργα, τις εφαρμογές και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία στην Ελληνογερμανική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου 2018 με θέμα "Η Βιοενέργεια στον αγροτικό και...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα διήμερο εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού μας Έργου #H2020 #SecureChain που αφορά τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες για την Βιοενέργεια. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιοενέργειας και εκεί πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή της. Μικρές...Social feed