Νέα

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) C, παρουσιάζει τα έργα, τις εφαρμογές και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία στην Ελληνογερμανική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου 2018 με θέμα "Η Βιοενέργεια στον αγροτικό και...

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) C, παρουσιάζει τα έργα, τις εφαρμογές και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία στην Ελληνογερμανική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου 2018 με θέμα "Η Βιοενέργεια στον αγροτικό και...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα διήμερο εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού μας Έργου #H2020 #SecureChain που αφορά τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες για την Βιοενέργεια. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιοενέργειας και εκεί πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή της. Μικρές...

Dr Maria Georgiadou, Senior Policy Officer of the European Commission (DG R&I), is presenting the European #Bioenergy Research & Innovation Policies and the #EnergyUnion at our #H2020#SecureChain Final Conference.  ...

Today we are in Brussels presenting the outcomes of our #H2020#SecureChain project in a Roadshow event "Finance Day: Financing future-proof low impact #bioenergy chains". Yannis Fallas & Νικόλαος Ντάβος ...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το Ευρωπαϊκό Έργο "Replicable business models for modern rural economies" και ακρωνύμιο RUBIZMO του προγράμματος Horizon2020. Πρόσκληση_RUBIZMO.docx Αίτηση υποψηφιότητας Τυποποιημένο Βιογραφικό Υπεύθυνη_Δήλωση  ...

Μια νέα Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ξεκίνησε με σκοπό να αναγνωρίσει τα βασικά συστατικά για την ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και των επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων, σε τομείς με υψηλές προοπτικές όπως αυτούς των τροφίμων και της γεωργίας, των αλυσίδων αξίας και των υπηρεσιών στις βιολογικές καλλιέργειες.   ...

SecureChain Final Conference   Small and Medium Enterprises in Bioenergy: Boosting Rural Employment and Sustainable Biomass Mobilisation Date: 7 June 2018, 9:00 - 16:00 On the 7th of June 2018, SecureChain will host its Final Conference in Brussels, Belgium. The conference will bring together professionals and stakeholders in bioenergy, notably SME managers,...Social feed