Απόφαση Ανάθεσης Λογιστικής Υποστήριξης

Απόφαση Ανάθεσης Λογιστικής Υποστήριξης

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την απόφαση ανάθεσης  του έργου «Λογιστική Υποστήριξη του έργου aGROWchain» στην κ. Μήλιου Αναστασία.

Απόφαση ανάθεσης λογιστικής υποστήριξης

Social feed