ΜΕΛΗ

Τον Φεβρουάριο του 2014 το Cluster δημιουργήθηκε ως Νομική Μορφή (Α.Μ.Κ.Ε.) με 21 αρχικά μέλη από το δημόσιο τομέα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, καλύπτοντας την Τριπλή Έλικα (Triple Helix) του τομέα στη Δυτική Μακεδονία.

Ενδεικτικά, μέλη του CluBE αποτελούν ήδη Περιφερειακές και Δημοτικές Αρχές, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα, διάφορες επιχειρήσεις όπως επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης, βιομηχανίες ξύλου και κατασκευής λεβήτων, εταιρείες διακίνησης και πώλησης βιομάζας, δασικοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί κ.α.

Δημόσιος τομέας
 • Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
 • Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας
 • Κέντρο Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας
 • Εργαστήριο Ξύλου και Επίπλων/ TEI Λάρισας
Επιχειρηματικότητα

Δημοτική Τηλεθέρμανση

 • Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας
 • Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης

 

Συνεταιρισμοί

 • Δασικός Συνεταιρισμός Πενταλόφου
 • Αγροτικός Συνεταιρισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Εταιρείες Ξύλου

 • Alfa Wood Α.Ε.
 • ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε.
 • ΖΙΩΓΑΣ Ο.Ε.
 • Χλιάπας ΑΒΕΕ

 

Kατασκευαστές λεβήτων

 • Combi ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.

 

Διαχείριση αποβλήτων

 • Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ)

 

Συμβουλευτικές εταιρείες

 • Ελληνικά Δάση Ο.Ε.

 

Υποστηρικτικοί Οργανισμοί

 • Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ)


Social feed