ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΒΟΣ

Ο Νικόλαος Ντάβος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και υποψήφιος διδάκτωρ στο ΠΔΜ στον τομέα των υγρών βιοκαυσίμων.

Από το 2007 ασχολείται με την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις Ενεργειακές Μελέτες, τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα και τις Μονάδες Βιομάζας. Σήμερα, είναι επίσης Διαχειριστής του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας – CluBE.

Υπήρξε Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων και Ενεργειακής Πολιτικής, του Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Ενεργειακής Πολιτικής, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του ΠΔΜ. Ενδεικτικά τα Ευρωπαϊκά Έργα που έχει ασχοληθεί είναι τα: BioClus (FP7), EmPower (Intelligent Energy Europe), BioEnArea (Interreg IVC), ProforBioMed (Interreg MED), DESUR (Interreg IVC), GABE (Interreg IPA Greece-Albania), SecureChain (H2020), M3P (LIFE).Social feed