Προκηρύξεις

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of...

Πρόσκληση για τη σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα, για την κάλυψη των αναγκών του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας για το Ευρωπαϊκό Έργο "Replicable business models for modern rural economies" και ακρωνύμιο RUBIZMO του προγράμματος Horizon2020. Πρόσκληση_RUBIZMO.docx Αίτηση υποψηφιότητας Τυποποιημένο Βιογραφικό Υπεύθυνη_Δήλωση  ...

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος (CluBE) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 2014 μεταξύ τοπικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αποτέλεσμα της συνεχούς συνεργασίας τοπικών φορέων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών και Εθνικών έργων στους τομείς της βιοενέργειας, της βιομάζας και του περιβάλλοντος. Το...Social feed