ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Greenovate Europe

Greenovate Europe

https://www.greenovate-europe.eu/

Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Greenovate! Europe

Climate Bonds Initiative

Climate Bonds Initiative

https://www.climatebonds.net/

Ο Διαχειριστής του CluBE Νικόλαος Ντάβος είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Βιοενέργεια (Bioenergy Industry Working Group)

Ευρωπαϊκό Πάνελ για την Βιοοικονομία

Ευρωπαϊκό Πάνελ για την Βιοοικονομία

Ο  Δρ. Ιωάννης Φάλλας,  Διευθυντής   του  CluBE, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πάνελ για τη Βιοοικονομία


Social feed