ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΛΑΣ

Ο Δρ. Γιάννης Φάλλας είναι Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός του ΕΜΠ, με διδακτορικό τίτλο σε Clusters σε Παραδοσιακούς Κλάδους της Βιομηχανίας” από την Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε Ευρωπαϊκά clusters, κυρίως σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας και ιδιαίτερα στον ευρύτερο τομέα ξύλου/βιομάζας/βιοενέργειας.

Σήμερα, είναι Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Πάνελ για τη Βιοοικονομία της ΓΔ Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Social feed