Ειδήσεις

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την απόφαση ανάθεσης  του...

Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο SecureChain, ένα έργο που προωθεί την ανανεώσιμη ενέργεια και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». Κύριος στόχος του έργου είναι η προώθηση βιώσιμων αλυσίδων βιοενέργειας στις αγροτικές περιοχές, οι...

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, ανακοινώνει την πρόθεση του να...

Ο Δρ. Ιωάννης Φάλλας, Διευθυντής του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE) C, παρουσιάζει τα έργα, τις εφαρμογές και τις προοπτικές ανάπτυξης της βιοενέργειας στη Δυτική Μακεδονία στην Ελληνογερμανική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Ιουνίου 2018 με θέμα "Η Βιοενέργεια στον αγροτικό και...

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα διήμερο εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού μας Έργου #H2020 #SecureChain που αφορά τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες για την Βιοενέργεια. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιοενέργειας και εκεί πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή της. Μικρές...

Dr Maria Georgiadou, Senior Policy Officer of the European Commission (DG R&I), is presenting the European #Bioenergy Research & Innovation Policies and the #EnergyUnion at our #H2020#SecureChain Final Conference.  ...

Today we are in Brussels presenting the outcomes of our #H2020#SecureChain project in a Roadshow event "Finance Day: Financing future-proof low impact #bioenergy chains". Yannis Fallas & Νικόλαος Ντάβος ...

SecureChain Final Conference   Small and Medium Enterprises in Bioenergy: Boosting Rural Employment and Sustainable Biomass Mobilisation Date: 7 June 2018, 9:00 - 16:00 On the 7th of June 2018, SecureChain will host its Final Conference in Brussels, Belgium. The conference will bring together professionals and stakeholders in bioenergy, notably SME managers,...

SecureChain is an EU Horizon 2020 project promoting market uptake of bioenergy by supporting SMEs in six European model regions through a dedicated innovation mentoring approach, targeting the entire bioenergy chain. The Finance Day will be hosted by the Climate Bonds Initiative and Universitat Politècnica de Catalunya. Two panel discussions will...Social feed