Final Event SecureChain

Final Event SecureChain

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένα διήμερο εκδηλώσεων για την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού μας Έργου #H2020 #SecureChain που αφορά τις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες για την Βιοενέργεια. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της βιοενέργειας και εκεί πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή της. Μικρές αποκεντρωμένες μονάδες κοντά στις διαθέσιμες υπολειμματικές πρώτες ύλες.

Social feed