ΤΟΜΕΙΣ

 • ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

  ΑΠΕ που προέρχεται από ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών υλικών βιολογικής προέλευσης

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής επεξεργασίας

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Tαυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας

 • BIOΜΑΖΑ

  Η βιομάζα είναι η ύλη που έχει βιολογική προέλευση, προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο

 • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

  Η ΔΕΑ είναι η διαχείριση ενός δικτύου εσωτερικά συνδεδεμένων επιχειρήσεων

 • ΒΙΟΑΕΡΙΟ

  Καυσίμο για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού

 • BIOOIKONOMIA

  Περιλαμβάνει την παραγωγή ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και τη μετατροπή αυτών

 • SMART CITIES

  Η σύγκλιση δύο μεγάλων ρευμάτων της σύγχρονης σκέψης για την πόλη και την αστική ανάπτυξη

 • ΒΙΟΫΔΡΟΓΟΝΟ

  Τα βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσιμαSocial feed