ΒΙΟΜΑΖΑ

Η βιομάζα είναι η ύλη που έχει βιολογική προέλευση, δηλαδή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο, όπως τα αυτοφυή φυτά, τα δέντρα, οι ενεργειακές καλλιέργειες, τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων.

Η χρησιμοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας συμβάλλει στην αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου, δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με το διοξείδιο του θείου (SO2) που παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής” και συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων από τρίτες χώρες.Social feed