ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Είναι ο ταχύτερος, οικονομικότερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα καθώς και για τη μείωση των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Εξοικονομώντας Ενέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες. Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας βελτιώνει το επίπεδο διαβίωσης.Social feed